دادگاه عمومی بخش زرقان - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان فارس از دادگاه عمومی بخش زرقان

    بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان فارس از دادگاه عمومی بخش زرقان

    رئیس کل دادگستری استان فارس در رأس هیأتی به طور سرزده از حوزه قضایی زرقان بازدید کرد و روند رسیدگی به پرونده های قضایی و عملکرد قضات و کارکنان این مجموعه قضایی را از نزدیک بررسی کرد. به گزارش اول فارس ، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان فارس که در رأس هیأتی به طور سرزده […]