دارا یکم - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • سهام دارایکم در ۲ تا ۳ هفته آینده رشد می کند
    مدیر صندوق دارایکم عنوان کرد؛

    سهام دارایکم در ۲ تا ۳ هفته آینده رشد می کند

    کاهش قیمت صندوق دارایکم به دلیل رفتارهای هیجانی مردم است مردم باید برای خرید و فروش سهام صبور باشند و دچار هیجان نشوند و همین سهام دارایکم ظرف ۲ تا ۳ هفته آینده که بازار از هیجانات و رفتارهای شتاب زده به دور شد بازده بسیار خوبی خواهد داشت