داروی تاریخ مصرف گذشته - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • با داروهای تاریخ مصرف گذشته چه کنیم؟

    با داروهای تاریخ مصرف گذشته چه کنیم؟

    ممکن است پس از مراجعه به پزشک و دریافت دارو، داروهای تجویز شده تا انتها مصرف نشوند. گرچه تصور اشتباه نگهداری این داروها در منزل برای روز مبادا بسیار خطرناک و نادرست است، ولی شاهد هستیم که جمع آوری و انبار داروها در خیلی از منازل در محلی به نامهای قفسه دارویی و یا جعبه […]

  • کشف ۶۰ میلیارد داروی تاریخ مصرف گذشته در شیراز

    کشف ۶۰ میلیارد داروی تاریخ مصرف گذشته در شیراز

    600 قلم انواع داروی تاریخ مصرف گذشته به ارزش 60 میلیارد ریال در شهر شیراز کشف شد.