داروی ضد افسردگی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • قارچ دارویی جادویی برای درمان افسردگی

    قارچ دارویی جادویی برای درمان افسردگی

    یک تحقیق علمی جدید نشان داد که ماده‌ای از نوع مخدر در قارچ موجود است که ممکن «درمانی جادویی»، برای افسردگی باشد.

  • اسپری بینی «اسکتامین» برای درمان افسردگی

    اسپری بینی «اسکتامین» برای درمان افسردگی

    دارویی برای درمان افسردگی که برای ساخت آن از «کتامین» (ketamine) الهام گرفته شده و برخی آن را «مهم ترین کشف نیم قرن اخیر» دنیای پزشکی توصیف کرده اند، در شرف تبدیل شدن به اولین داروی نوع جدید برای درمان افسردگی پس از ۳۵ سال است. این دارو که «اسکتامین» (esketamine) نامیده می شود توسط […]