دامپزشکی استان فارس - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • مدیر کل جدید دامپزشکی استان فارس منصوب شد

    مدیر کل جدید دامپزشکی استان فارس منصوب شد

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به این موضوع که مدیران باید ذینفعان بیرونی سازمان را شناسایی کنند و با آنان تعامل فعال داشته باشند، افزود: اتحادیه‌های مختلف دام و طیور،کشتارگاه‌ها، داروخانه های دامپزشکی، نظام دامپزشکی، شرکت پشتیبانی امور دام، واکسن و سرم سازی رازی و معاونت بهبود تولیدات دامی این سازمان از […]