دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • دولت آقای روحانی از بدنه کارشناسی تهی است
    رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

    دولت آقای روحانی از بدنه کارشناسی تهی است

    اعتقاد بر این است که مسئولان در هنگامه بحران‌ها نباید صحبت کنند؛ بلکه باید عمل کنند افزود: زیرا صحبت‌ها تفسیرهایی متفاوت در جامعه پیدا می‌کند؛ به ویژه هنگامی که صحبت هایی متناقض از ساختار سیاسی به گوش جامعه می‌رسد