دانشگاه جامع علمی کاربردی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس