دانشگاه علوم پزشکی ایران - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • بزودی تزریق انسانی واکسن کرونای ایران انجام می شود
    رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

    بزودی تزریق انسانی واکسن کرونای ایران انجام می شود

    در سطح بین المللی تحقیقات زیادی بر روی واکسن انجام شده است، افزود: در کشور ما نیز بیش از ۱۰ گروه بر روی تولید واکسن کرونا تحقیق می‌کنند که فعلا دو گروهشان بیشتر از بقیه کار را پیش برده اند