دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس