دانشگاه های چین - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • جزئیات اعطای بورس تحصیلی متقابل ایران و چین

    جزئیات اعطای بورس تحصیلی متقابل ایران و چین

    بر این اساس مدرک تحصیلی دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حداقل معدل تراز شده به ترتیب برای دوره‌های کارشناسی و ارشد ۱۵ و ۱۷ برای رشته‌های غیر پزشکی در نظر گرفته شده است.