دبیرکل خانه پرستار - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • خبری از استخدام پرستاران نیست
    دبیرکل خانه پرستار گفت:

    خبری از استخدام پرستاران نیست

    قرار بود از سال 1397 هر سال، تعداد 10 هزار پرستار استخدام شوند، افزود: متاسفانه ما در سال 1397 هیچ استخدامی در بخش پرستاری نداشتیم. در سال 1398 هم مجوز 10 هزار استخدام در بخش سلامت را دادند که از این تعداد فقط 4 هزار نفر پرستار هستند. درنهایت در سال 1399 نیز فقط همان چهار هزار نفر سال 1398 استخدام شدند