دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش فارس - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • جمیله کریمی : بی اعتنایی به گفت‌وگوی ملی باعث نا امیدی در جامعه می شود
    دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش فارس

    جمیله کریمی : بی اعتنایی به گفت‌وگوی ملی باعث نا امیدی در جامعه می شود

    دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش فارس با بیان اینکه بخشی از مسائل بانوان ریشه در عدم اتحاد زنان و گفتمانی واحد برای خروج از این بن‌بست است، افزود: بخشی دیگر از این بخش به نگرش ساختار مردانه قدرت برمی‌گردد که دغدغه حل مشکلات زنان را ندارند. به‌گزارش اول فارس ، جمیله کریمی در مراسم مجمع […]