دخترل مدلینگ - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • دام اردشیر جوان برای دختر مدل اینستاگرامی

    دام اردشیر جوان برای دختر مدل اینستاگرامی

    با شکایت زن جوان به‌نام فرنگیس، تحقیقات به دستور بازپرس ویژه سرقت آغاز شد. در حالی که تحقیقات در این خصوص ادامه داشت مأموران موفق شدند رد اردشیر را در خانه‌ای در حال ساخت در پایتخت بزنند.