دختر قمه کش - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • آخرین خبر از پرونده دختران قمه کش در اصفهان

    آخرین خبر از پرونده دختران قمه کش در اصفهان

    دادستان عمومی و انقلاب اصفهان همچنین با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه فضای مجازی و ارتباط والدین با فرزندانشان گفت: متولیان حوزه فرهنگ و آموزش باید کوتاهی‌های انجام شده در این زمینه‌ها را جبران کنند.