دخول - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تاثیر جالب سنجد برای بهبود یک اختلال جنسی زنانه

    تاثیر جالب سنجد برای بهبود یک اختلال جنسی زنانه

    درد در طول نزدیکی و بعد از آن با اصطلاح دیسپارونی (Dyspareunia) یا مقاربت دردناک شناخته می شود .دیسپارونی یک اصطلاح پزشکی برای درد در طول رابطه جنسی (یا مقاربت دردناک) است و به معنای احساس درد در هنگام دخول یا قبل یا بعد از آن، می باشد .بسیاری از زنان در مقاطعی از زندگی خود با این مشکل مواجه می شوند .دیسپارونی برای بسیاری از بانوان در برخی از مراحل زندگی شان مسئله نسبتا شایعه ای هست ،