درب ماشین لباسشویی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • دلیل بسته نشدن درب ماشین لباس شویی چیست؟ + راه حل

    دلیل بسته نشدن درب ماشین لباس شویی چیست؟ + راه حل

    قفل و بسته نشدن درب ماشین لباس شویی مشکلی است که خیلی ساده خودش را نشان می‌دهد. همانطور که عنوان شد شما در کار با ماشین لباسشویی متوجه چنین ایرادی می‌شوید، چرا که تا در ماشین بسته و قفل نشود، ماشین شروع به شستن لباس‌ها نمی‌کند.  بسته نشدن درب ماشین لباس شویی مشکلی است که […]