درخت چنار کهنسال امام زاده زیارت - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • ثبت ملی درختان کهنسال بوانات

    ثبت ملی درختان کهنسال بوانات

    مراتب ثبت ۳ اثر میراث طبیعی شهرستان بوانات به استاندار فارس ابلاغ شد.به گزارش اول فارس، در نامه‌های جداگانه از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مراتب ثبت ملی «درخت چنار کهنسال فخر آباد، درخت چنار کهنسال امام زاده بزم و درخت چنار کهنسال امام زاده زیارت» شهرستان بوانات به استاندار فارس ابلاغ شد