بایگانی‌های سد فینسک - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • این سد عاقبت به خیری ندارد ،مازندران کویر می شود
    احداث سد فینسک

    این سد عاقبت به خیری ندارد ،مازندران کویر می شود

    عملیات ساخت سد فینسک بر روی سر شاخه‌های رود تجن در استان مازندران آغاز شد. طرحی که به گفته کاردانان راه به جایی نمی برد. پس از مدتی مازندارن را طعمه کویر می کند و بیابان وسیع دیگر به استپ های پهناورمان اضافه می‌شود.