بایگانی‌های سفید شدن موی سر | اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • باد و نبایدها برای جلوگیری از سفید شدن موی سر

    باد و نبایدها برای جلوگیری از سفید شدن موی سر

    تاخیر در سفیدی مو‌ها به عوامل زیادی از جمله نژاد، ژنتیک و حتی استرس مربوط می‌شود. بگذارید بیشتر در مورد ماهیت مو‌های خاکستری و تغییر و تحولی که در این حالت رخ می‌دهد آشنا شویم. در این گزارش نظر کارشناسان در مورد امکان ایجاد تاخیر با توقف در روند سفیدی مو‌ها را مرور می‌کنیم.