بایگانی‌های ضدیخ - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • آنچه باید در مورد ضدیخ و اهمیت آن در ماشین باید بدانید

    آنچه باید در مورد ضدیخ و اهمیت آن در ماشین باید بدانید

    پیشرانه‌های احتراق داخلی به دلیل ذات طراحی چرخه کاری، بخشی از سوخت فسیلی مورد استفاده را به صورت انرژی گرمایی هدر می‌دهند. اگر این حرارت از قطعات و اجزا درونی پیشرانه‌‌ دور نشود، تنها طی چند دقیقه، پیشرانه آسیب بسیار جدی خواهد دید. این موضوع از ابتدای طراحی و تولید پیشرانه‌های احتراق داخلی، به طراحی […]