فارس قدیم - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • اولین نمایشگاه روستاگردی فارس در شیراز

    اولین نمایشگاه روستاگردی فارس در شیراز

    پاک فطرت مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری فارس گفت: اولین نمایشگاه روستاگردی فارس در قالب توانمندی روستاییان و عشایر فارس با همکاری و مشارکت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز، از تاریخ بیست و پنجم اسفند ۹۷ تا شانزدهم فروردین ۹۸ برگزار می شود. به گزارش اول فارس از شیراز، «سید کمال پاک فطرت» مروز شنبه ۲۵ اسفند در […]