معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس