معترض - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • معترض جان به لب رسیده کجا و چگونه حرفش را بزند؟
    به معترضان تریبون بدهید

    معترض جان به لب رسیده کجا و چگونه حرفش را بزند؟

    سیدامیر سیاح در یادداشتی نوشت: دی ماه ۹۶ وقتی اعتراضات معیشتی مردم در ۷۰ شهر، مسئولان کشور را غافلگیر و متحیر کرد، مشاور رئیس جمهور پیشنهادداد در هر شهر مراکزی به عنوان محل اعتراض ایجاد شود تا شهروندان معترض بتوانند با آرامش تجمع کنند و حرفشان را به گوش مسئولان برسانند و به مطالبات مردم […]