ممنوعیت فعالیت واحدهای اعتباری - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • ممنوعیت فعالیت ۹۰۰ واحد اعتباری در شبکه تعاون روستایی

    ممنوعیت فعالیت ۹۰۰ واحد اعتباری در شبکه تعاون روستایی

    هرگونه فعالیت واحدهای اعتباری شرکت های تعاونی زیر مجموعه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ممنوع و مورد تایید این سازمان نمی باشد. به گزارش اول فارس،  بنا به دستور وزیر جهاد کشاورزی طی ۱.۵ سال گذشته ( منتهی به پایان شهریور ۹۸) از تعداد ۹۵۱ واحد اعتباری فعال، نیمه فعال و غیر فعال در سراسر […]