منتخ مردم سپیدان وبیضاء - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • حذف ظاهری یا ساختاری چهار صفر از پول ملی ( ضرورت ها و فرضیات)

    حذف ظاهری یا ساختاری چهار صفر از پول ملی ( ضرورت ها و فرضیات)

     *محسن علیزاده ،منتخب مردم سپیدان وبیضا در مجلس یازدهم  بالاخره پس از سال‎ها فراز و فرود و بحث‎های مخالفان و موافقان و شادی‎های سیاسی برخی، با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت شد؛ اما سؤال‎ اصلی این فرایند آن است که آیا ساختارهای پیشین و پسین اقتصاد کشور برای اجرا و عملیاتی‎سازی این مهم […]