منصور برزگر - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تغییر ارزشها در شهرداریها

    تغییر ارزشها در شهرداریها

    شاید بتوان گفت بزرگترین ثابت عصر مدرن تغییر است که مدیران سازمان ها خصوصا شهرداران کلان شهرها را ناگزیر می کند با سرعت فزاینده ای بیاموزند ، یاد بگیرند و تغییر نمایند