بایگانی‌های مگس خانگی | اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • احتمال انتقال کرونا توسط مگس خانگی

    احتمال انتقال کرونا توسط مگس خانگی

    یک مطالعه جدید نشان داده است که مگس های خانگی می توانند کروناویروس را تا ۲۴ ساعت پس از مواجهه با ویروس حمل کنند و از عوامل بالقوه انتقال ویروس هستند.