میراث زندیه - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • آتشی که پرونده “خاک خورده” میراث خان شیراز را دوباره گشود

    آتشی که پرونده “خاک خورده” میراث خان شیراز را دوباره گشود

     قامت افراشته ارگ کریم خان زند با هتل آسمان درگیر و مدتی این درگیری تاخیر شد؛ اما یک روز آتش در هتل افتاد و دود آن پرونده ای بایگانی شده را نزد دوستداران میراث فرهنگی شیراز بازگشود. چند سال پیش، ارگ کریم خان زند منتظر ثبت در فهرست جهانی یونسکو بود که سربرآرودن هتل آسمان […]