میزان مالیات - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • معافیت مالیاتی در کشورهای مختلف چگونه است؟

    معافیت مالیاتی در کشورهای مختلف چگونه است؟

    ممکن است در هر کشوری سازمان‌ها یا اشخاصی باشند که مشمول معافیت مالیاتی هستند. اما هر کشور بر اساس سیاست‌های مالیاتی خود قوانین متفاوتی برای معاف کردن افراد از پرداخت مالیات دارد. مردم در کشورهای مختلف چه معافیت‌هایی را برای مالیاتی دارند؟ به گزارش اول فارس ، در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایه‌ای مردم شامل […]