میزان پول مسکن ملی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تائیدشدگان مسکن ملی آماده واریز پول باشند

    تائیدشدگان مسکن ملی آماده واریز پول باشند

    معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: کسانی که نتوانند مستندات سابقه ۵ سال سکونت خود را ارایه دهند، از مسکن ملی حذف می‌شوند. به گزارش اول فارس،  معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: کسانی که نتوانند مستندات سابقه ۵ سال سکونت خود را ارایه دهند، از مسکن ملی حذف می‌شوند. محمود محمودزاده درباره […]