میلگرد - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • روایت تازه از دزدیده شدن گنج درون دیوار بتنی آبادان

    روایت تازه از دزدیده شدن گنج درون دیوار بتنی آبادان

    اینسا: در جریان سیل ابتدای سال گذشته به منظور ممانعت از ورود مخرب آب به آبادان، انفجاری مصنوعی برای تخریب جاده صورت می گیرد که در نتیجه حدود ۱۰ کیلومتر از دیواری که برای محصورسازی منطقه آزاد اروند احداث شده بود زیر آب رفته و ریزش می کند، آنچه که تحت عنوان سرقت و ناپدید […]