نادر معینی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • پیام تسلیت دکتر نادر مردانی بمناسبت درگذشت نایب ریس انجمن خیریه حمایت ازبیماران کلیوی کشور

    پیام تسلیت دکتر نادر مردانی بمناسبت درگذشت نایب ریس انجمن خیریه حمایت ازبیماران کلیوی کشور

      در پی درگذشت حاج نادرمعینی ،دکتر نادر مردانی فعال سیاسی واجتماعی واستاد دانشگاه پیام تسلیت به شرح ذیل صادر کرد: انالله واناالیه راجعون برادرعزیز،رفیق شفیق ودوست نازنین جناب حاج نادرمعینی،نایب ریس انجمن خیریه حمایت ازبیماران کلیوی کشور مدیرانجمن فارس وازبنیانگذاران وعضوهیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان فارس،عضوهیات امناءوهیات مدیره مرکزپیونداعضاابوعلی سینا،انسانی شریف،خستگی ناپذیروکارآمدشخصیتی کم […]