نارضایتی کشاورزان - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • نارضایتی کشاورزان، حاصل انفعال سازمان تعاون روستایی
    اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در انتقاد از عملکرد سازمان تعاون روستایی مطرح کردند

    نارضایتی کشاورزان، حاصل انفعال سازمان تعاون روستایی

     سازمان تعاون روستایی باید بسیار فعال‌تر از حال باشد، نه این‌که تا به این حد منفعل عمل کند. به‌عبارت ساده‌تر، معتقدیم این سازمان باید از این حالت سستی دربیاید و چابک‌تر عمل کند و آنچه را برعهده گرفته و جزو وظایفش است، به‌خوبی اجرا کند