نارضایتی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • چند نکته مهم برای زنانی که از شوهرشان ناراضی هستند

    چند نکته مهم برای زنانی که از شوهرشان ناراضی هستند

    علت هر ازدواج ناخوشایند به احتمال زیاد یک احساس، ریشه در عدم تحقق است. احساس این که عشق، محبت، اعتماد، احترام، یا سایر اجزای حیاتی برای یک ارتباط رضایت بخش، وجود ندارد. طبیعتا یک زن بیشتر با احساسات خود ارتباط دارد. او اغلب اولین کسی است که این را حس می کند و بیشتر تحت […]