نانوائی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • مسئول نظارت بر نانوایی هایی شیراز در روزهایی کرونایی کیست؟!

    مسئول نظارت بر نانوایی هایی شیراز در روزهایی کرونایی کیست؟!

    در پی شیوع بیماری کرونا ،یکی از مکانهایی که علیرغم تعطیلی صنفی و بر اساس ضرورت معیشتی مردم همچنان باز است نانوایی ها هستند. از ابتدای شروع بحران کرونا یکی از نگرانی های عمده مردم و مسئولین موضوع انتقال ویروس کرونا از طریق نان و نانوائی ها بوده است والبته ادعاهای زیادی نیز در خصوص […]