نحوه حضور کارکنان و فعالیت ادارات - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس