نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس