پاک کردن حافظه گوشی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس