پزشک کعروف - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • ادعای هفت زن در خصوص آزار و اذیت توسط پزشک مشهور

    ادعای هفت زن در خصوص آزار و اذیت توسط پزشک مشهور

    چند زن جوان که منشی یکی از پزشکان معروف در آبادان بودند مدعی سو استفاده شیطانی از سوی این دکتر شدند. در پی ادعا‌های ۷ زن که همگی آن‌ها منشی یک از پزشکان معروف در آبادان بودند مبنی بر اینکه توسط دکتر مرد مورد اذیت و آزار و سواستفاده اخلاقی قرار گرفته اند که برخی […]