پلنگ برفی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • اگر پلنگ برفی مخفی این کوهستان را دیدید چشم عقاب دارید !

    اگر پلنگ برفی مخفی این کوهستان را دیدید چشم عقاب دارید !

    تنها یک چشم عقابی،پلنگ برفی مخفی این منظره کوهستانی را تشخیص می‌دهد! چالش تصویری شناسایی پلنگ برفی: یکی از شگفتی های زیبای طبیعت حیوانات و قدرت استتار آنهاست. خیوانات می توانند به آسانی خود را با محیط ترکیب کنند و از این طریق یا خود را از چنگال شکارچیان محفوظ دارند. همچنین حیوانات شکارچی نیز […]