پلیس امنیت اخلاقی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • بازداشت اعضای یک تور گردشگری در قم توسط پلیس امنیت اخلاقی

    بازداشت اعضای یک تور گردشگری در قم توسط پلیس امنیت اخلاقی

    معاون دادستان قم با اشاره به بازداشت اعضای یک تور گردشگری با اعمال مجرمانه متعدد در این استان گفت: برخورد قانونی و قاطع در انتظار تورهای ناهنجار و غیرمجازی خواهد بود که از مبدا قم و یا با عبور از مسیر قم قصد عزیمت به سایر شهرهای مجاور را داشته باشند.