پوست خیار - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • میوه ای را که نباید با پوست نخورید

    میوه ای را که نباید با پوست نخورید

    نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد میزان نیترات در خیارهای عرضه‌شده در بازار استان البرز بیش از حد مجاز تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمان استاندارد ملی ایران است. از آن‌جایی که میزان نیترات در بخش پوست خیار بیش از سایر قسمت‌های آن است، بهتر است پوست خیار قبل از استفاده کنده شود. بالا […]