پول فروشندگان سهام عدالت - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • چرا پول فروشندگان سهام عدالت را واریز نمی کنند؟!

    چرا پول فروشندگان سهام عدالت را واریز نمی کنند؟!

    فروشندگان ۳۰ درصد اول سهام عدالت که یک ماهی می شود بسهام خودرا برای فروش به بانک ها سپرده اند همچنان چشم انتظار واریز وجوه حاصل از فروش سهام عدالت خود هستند و با موانع متعدد عمدی و سهوی دست و پنجه نرم می کنند.