پوپولیسم - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • خطر پوپولیسم و نقش احزاب

    خطر پوپولیسم و نقش احزاب

    پوپولیسم در لغت به معنای عوام‌گرایی است و این پدیده یک پدیده انتزاعی نیست. افرادی به این سمت و سو گرایش پیدا می‌کنند که غالبا تمایل دارند تا با عوام‌فریبی و حربه‌هایی این چنینی مردم عادی را به دنبال خود بکشانند. این افراد در خود ضعف‌هایی دارند که با شعار و فریاد می‌خواهند این ضعف‌ها […]