کلیسای تاریخی مریم مقدس شیراز - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس