بایگانی‌های کورتون | اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • مصیبتی که مصرف خودسرانه کورتون بر سر ما می‌آورد

    مصیبتی که مصرف خودسرانه کورتون بر سر ما می‌آورد

    کورتون در درمان بیماری‌های دیگر مثل بیماری‌های التهابی و عفونی و برخی سرطان‌ها و بیماری‌های روماتیسمال و خود ایمنی نیز، مورد استفاده قرار می گیرد و صرفا به درمان کرونا، محدود نمی شود اما در این ایام، شاهد افزایش مصرفش هستیم.