گرانی نهاده های کشاورزی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • ‌وزیر جهاد کشاورزی ‌کجاست؟
    افزایش سرسام‌آور قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی

    ‌وزیر جهاد کشاورزی ‌کجاست؟

    افزایش سرسام‌آور قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی و عدم‌کارشناسی درست بر قیمت‌گذاری محصولات سبب بی‌رغبتی کشاورزان در برنامه‌ریزی برای کشت شده اما انگار وزیر جهادکشاورزی تمام مشکلات را فقط در اختصاص یارانه به دو کود فسفره و پتاسه می‌بیند.