۷ شهرستان با وضعیت فوق قرمز - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس