a - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • سفردرون شهری بابوی گازوئیل اتوبوس های کهنه درشیراز

    سفردرون شهری بابوی گازوئیل اتوبوس های کهنه درشیراز

     اتوبوس های کهنه ای که بوی گازوئیل می دهند و سیستم سرمایش و گرمایش درستی ندارند باعث شده که سفرهای درون شهری شیرازی ها چندان هم خوشایند نباشد. بوی نامطبوع گازوئیل، زباله‌های جمع آوری نشده، کثیفی بیش از حد، شکستگی صندلی‌ها، عدم وجود سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، عدم وجود پرده یا پرده‌های خراب و شکسته، تمام داشته‌های […]