DNA - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • دی ان ای خاکستر زنی باستانی، رازی ۵۰۰۰ ساله را آشکار کرد!

    دی ان ای خاکستر زنی باستانی، رازی ۵۰۰۰ ساله را آشکار کرد!

    باز هم استفاده از DNA باعث آشکار شدن تمدنی باستانی شده است. در دنیای امروزی همه می‌دانیم که شمال آفریقا و اوراسیا مهد نخستین تمدن‌ها مانند بین‌النهرین، تمدن‌های باستانی، میانی و جدید مصر، سومری‌ها، بابلی‌ها و سلسله‌های مختلف در چین بوده‌اند. طی هزاران سال تمدن‌های کوچک‌تر و کمتر شناخته‌ شده‌ای نیز شکل‌گرفته و نابود شده‌اند […]